Rypke Zeilmaker

Rypke Zeilmaker (1975) is vrij natuur/wetenschapsjournalist, en fotograaf van de menselijke natuur. Hij publiceerde reportages voor onder andere NRC Handelsblad, Het Parool, Elsevier Weekblad (EW) en De Standaard in Vlaanderen. Hij daagt u in woord en beeld uit op een andere manier te kijken naar het leven op onze planeet dan u mogelijk gewend bent, waaronder dagelijks via zijn website Interessante Tijden, het studiecentrum voor Natuurlijke Historie.

Na het VWO in Harlingen vertrok Rypke naar Wageningen voor een studie Bos & Natuurbeheer, om vervolgens in Amsterdam bij Het Parool te beginnen als wetenschapsjournalist. Andere (co-)publicaties van zijn hand zijn ondermeer bijdragen over natuurbescherming in ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’, verschenen bij Uitgeverij Nieuw Amsterdam (2017), het onderzoeksjournalistieke E-book ‘Sjoemelnatuur‘ (2015) verschenen voor Stichting MW&B over wetenschappelijke manipulatie van data over natuur voor politieke doelen. In zijn laatste hoofdwerk ‘Liever dood dan Slaaf’, een Pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid’, verkent hij een menselijker benadering van de natuur waarbij het systeemdenken van ‘ecologie’ wordt vervangen door een cultuurpositieve visie, die van ‘natuurlijke historie’.